INFORMÁCIE pre DC 

 

 Zájazd v Bešenej 23. mája 2012 Fotoprezentácia     Foto: Aurel Accipiter

 

 

 

Diskusná téma: INFORMÁCIE pre DC

Dátum: 18.12.2012

Vložil: Výbor DC DÚBRAVA Podlavice-Skubín

Titulok: Martuške a Evke.

Martuške a Evke.

Švegeriné od Krnáčov
Martuška a Evička,
pre Vás bude v tomto roku
posledná básnička.

Okrúhle jubileá nemáte
na tie si ešte počkáte
my to dobre vieme,
ale aj tak sa Vám poďakovať chceme.

Ako kmotry Anka, Zuzka
nás vždy pobavíte,
ešte k tomu občerstvenie
pre nás pripravíte.

Šikovné ženičky ste
vy to dobre vieme,
na gastronomických výstavách
nás reprezentujete.

Vy by ste nám v klube
určite chýbali,
prajeme Vám veľa zdravia
aby ste sa dobre mali
a medzi nás do klubu radi chodievali.

12.12.2012 Klub dôchodcov Dúbrava

Dátum: 30.09.2012

Vložil: DC Dúbrava Podlavice-Skubín

Titulok: Akadémia európskeho senióra

Akadémia európskeho seniora 2012-október - PROGRAM

Som Umelec
1.10.2012
Slávnostné otvorenie AES
10 ľudí – podľa nášho zoznamu - môže byť len 10 ľudí.na základe mailu p. Pinďákovej 28.9.2012
1. Nemcová Božena
2. Beňová Helena
3. Tomanová Margaréta
4. Kánová Anna
5. Plšková Emília
6. Krnáčová Eva
7. Krnáčová Marta
8. Accipiter Aurel
9. Švec Ivan
10. Švecová Anna

11.10.2012
Jadranka 15 ľudí

29.10.2012
Ukončenie AES 10 ľudí

Som športovec
3.10.2012
Olympiáda športovcov 37 ľudí podľa rozpisu
9.10.2012
Krytá plaváreň Štiavničky Vaníková, Dlhošová, Oboňová, Výbošťoková
4 osoby


Som vzdelanec
19.10.2012
Využívanie Informačných technológií- ZŠ Gaštanová-Podlavice 10 ľudí- krúžok IT na čele s vedúcim p.Lehoťanom

22.10.2012 Základy digitálnej fotografie Výbošťoková, Supeková Accipiter
3 ľudia

25.10.2012
Prvky Fotografického obrazu Výbošťoková, Supeková, Accipiter
3 ľudia


Som politik
23.10.2012
Medzinárodná Konferencia Šupolová, Kohútová
2 osoby

Som človek
6.10.2012
Slovenský film DOM Tomanová
1 osoba

17.10.2012
SAMPOR Benediktínsky Kláštor Tomanová
1 osoba

Dátum: 02.09.2012

Vložil: DC DÚBRAVA Podlavice-Skubín

Titulok: IT 11.9.2012

Milí podlavickí seniori - DÚBRAVA,
krúžok IT - ide sa do školy !!!
Nástup 11. septembra 2012-utorok
o 14,30 hod.
V ZŠ JGT Podlavice
„Človek prechodom do dôchodkového veku postupne stráca sociálne kontakty, pocit vlastného ocenenia a potrebnosti. Na druhej strane pribúdajú zdravotné ťažkosti a fyzické obmedzenia. Často sa s množstvom času menia aj priority života, ustupuje starosť o zamestnanie či rodinu,“
Keď ráno vstaneme, tak už máme voľno.
Ale my to voľno v utorok určite nebudeme mať a budeme pokračovať už 5 rok s naším vedúcim Ing. Ľubkom Lehoťanom.

Dátum: 02.09.2012

Vložil: DC DÚBRAVA Podlavice-Skubín

Titulok: Ide sa do školy !!!!

Milí podlavickí seniori - DÚBRAVA, ide sa do školy !!!

Nástup 5. septembra 2012-streda
V ZŠ JGT Podlavice

„Človek prechodom do dôchodkového veku postupne stráca sociálne kontakty, pocit vlastného ocenenia a potrebnosti. Na druhej strane pribúdajú zdravotné ťažkosti a fyzické obmedzenia. Často sa s množstvom času menia aj priority života, ustupuje starosť o zamestnanie či rodinu,“
Keď ráno vstaneme, tak už máme voľno.
Preto venujme sa škole a vymýšľajme akcie každú stredu.

Dátum: 04.06.2012

Vložil: Beňová Helena.

Titulok: Zájazd na Španiu Dolinu

KD Dúbrava robí zájazd na Španiu Dolinu - 6.júna 2012.
Odchod autobusu o 10,oo hod z pred Rumpla.

Dátum: 02.04.2012

Vložil: Beňová Helena.

Titulok: Klub dôchodcov Dúbrava

Počítačový krúžok bude pokračovať po prázdninách a to 17.4.2012
v ZŠ JGT Podlavice o 14,30 hod.

Stretnutie klubu, ktoré sa stretáva v stredu, tak bude pokračovať po Veľkej noci,
11.4.2012 o 14 hod v ZŠ JGT Podlavice

Dátum: 27.03.2012

Vložil: Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice

Titulok: Výročná členská schôdza - URBÁR Podlavice

P O Z V Á N K A

Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice

pozýva všetkých spoluvlastníkov, na výročnú čl.schôdzu

dňa 20.4.2012 o 16,oo hod,

ktorá sa uskutoční
v kultúrnom dome - Podlavice

Priniesť občiansky preukaz. Účasť nutná.

Dátum: 08.02.2012

Vložil: Spolužiaci Vladimíra Krnáča

Titulok: K jeho úmrtiu 7.2.2012

Vladko Krnáčovie
spolužiak náš milý,
lúčime sa s Tebou
navždy v tejto chvíli.

Odišiel si od nás
v živote to už tak býva,
spomienka na Teba v nás
zostane večne živá.

Tvojí spolužiaci - sedemdesiatnici

Dátum: 25.01.2012

Vložil: Bullová Marta

Titulok: Sedemdesiatnici


My, čo v tomto roku
sedemdesiatky sme sa dožili,
do 2 svetovej vojny
sme sa narodili.

Ďakujeme našim rodičom,
že sa ťažkých čias nebáli,
na svet nás priviedli
s láskou vychovali.

Dátum: 21.01.2012

Vložil: DC DÚbrava

Titulok: FAŠANGY sa blížia

Blížia sa FAŠANGY! Bude sa fašangovať! Budeme pochovávať aj basu!
Bude sa to všetko diať v kultúrnom dome v Podlaviciach, dňa 18.2.2012.
Pozývame Vás všetkých.

Vyhľadávanie

Kontakt

Denné centrum DÚBRAVA Podlavice-Skubín Základná škola Podlavice
Gaštanova 12
Banská Bystrica